Historia

  ► Nowe Czarnowo, - grudzień 2015 r.

W grudniu 2015 r. koleżanka Barbara Roszkiewicz skorzystała z PDO i przeszła na emeryturę.

► Praca zawodowa:
• 1976 - 2015 r. – Elektrownia Dolna Odra
zajmowane stanowiska:
- referent administracyjny
- samodzielny referent
- specjalista koordynator ds administracynjo-socjalnych
- koordynator ds socjalnych.

► W związku i pracy:
• Członek Związku od 1979 r. a następnie od czerwca 1989 r.
• Wielokrotnie pełniła funkcję Męża Zaufania i delegatki na WZD swojej grupy związkowej.
• Wieloletnia członkini Komisji Zakładowej.
• Od 2000 r. Sekretarz KZ NSZZ Solidarność ZEDO.
• Aktywna uczestniczka w pracach szeregu komisji wyborczych na szczeblu Związkowym i Zakładowym.

ODZNACZENIA:
• 2011 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - kwiecień 2015 r.

W kwietniu 2015 r. kolega Józef Kluczyński przeszedł na zasłużoną emeryturę, - wieloletni członek i działacz Naszego Związku.

► Praca zawodowa:
• 1966-1970 r. – stoczniowiec – Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego.
• 1970-1975 r. – budowniczy – Elektrownia Dolna Odra w budowie.
• 1975-2015 r. – energetyk – ZEDO (UMT).

► W związku i pracy:
• Członek Związku od kwietnia 1989 r.
• Wielokrotny Mąż Zaufania i delegat na WZD swojej grypy Związkowej oraz delegat na WZD NSZZ Solidarność Zarządu
  Regionu Pomorza Zachodniego.
• Przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej.
• Wieloletni członek Komisji Zakładowej.
• Od 1994-2000r. etatowy pracownik NSZZ Solidarność – Wice Przewodniczący Związku.
• Społeczny inspektor Pracy (SiP) oraz Członek Komisji BHP.
• Aktywny uczestnik w pracach szeregu komisji wyborczych oraz problemowych na szczeblu Związkowym i Zakładowym.
• Poszerzał i posiadał udokumentowaną wiedzę z zakresu działalności Związkowej, SiP, BHP oraz pracy zawodowej.
• Zaangażowany w działaniach na rzecz społeczeństwa Ziemi Gryfińskiej.

ODZNACZENIA:
• 1994 r. - Srebrna Odznaka Honorowa - za Zasługi dla Energetyki.
• 2012 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - styczeń 2015 r.

24 stycznia 2015 r. z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Wełpy.

Życiorys Zbyszka, daje nam świadectwo głęboko smutnej prawdy - najtrudniej rozstać się z tymi, którzy pozostawili po sobie owoce miłości i dobra.
Śladów dobra w życiu takiej osoby, jaką był Zbyszek nietrudno się doszukać - każdego dnia przecież spotykaliśmy Go na swej drodze, każdego dnia poprzez swe uczynki zostawiał On jakiś ślad po sobie w naszej świadomości i pamięci.

Zawsze starał się być osobą odpowiedzialną, energiczną i pomysłową. Był niezmiernie sympatyczny, zawsze wesoły i uśmiechnięty. Dla każdego miał dobre słowo. Osoby potrzebujące pomocy, nigdy nie były mu obojętne.

Zbyszek - żył dla innych, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność.
W życiu cenił prostotę i transparentność, cechowała go także wielka pogoda ducha.

W życiu związkowym, swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem dla najbliższych, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka – zjednywał sobie sympatię także wśród nowo poznanych osób.

Był człowiekiem upartym i wytrwałym, dlatego nigdy się nie poddawał, nie zakładał niepowodzenia i nie mówił, że nie podoła…
cały On – tytan pracy.

Zbyszku zostaniesz na zawsze z nami - w naszej pamięci i naszych sercach.     Spoczywaj w spokoju.Ś.† P. Zbigniew Wełpa, ur. 24-sierpnia-1956 r. Pyrzyce, - kariera zawodowa i związkowa:

► Staż pracy zawodowej 35 lat, w tym 30 lat w ZEDO.

• Kierownik Działu Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej (2012 - 24-01-2015).
• Główny Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2008 - 2011).
• 2007 r. ukończył studia podyplomowe "Zarządzania Personelem w Firmie".
• Główny Specjalista ds. Kadr i Analiz Płacowych (2002 - 2008).
• z-ca Kierownika Wydziału Kadr i Analiz Płacowych (2001 - 2002).
• Kierownik Wydziału Zatrudnienia i Płac (1995 - 2001).
• p.o Kierownika Wydziału Zatrudnienia i Płac (1995).
• Specjalista koordynator ds. Informatyki (1993 - 1995).
• Specjalisty ds. Postępu Technicznego i Informatyki (1991 - 1993).
• Specjalisty ds. Postępu Technicznego oraz prac Badawczych (1988 - 1991).
► 1985 r. - rozpoczął pracę w ZEDO • Specjalista ds. Postępu Technicznego i Normowania (01-07-1985 - 1987).
► 1981 – 1985 r. Kombinat PGR Widuchowa.
► 1981 r. – kończy studia wyższe i uzyskuje tytuł "Magistra Ekonomii".
► Kontynuuje naukę na Politechnice Szczecińskiej.
► 1975 – 1976 r. Inspektorat PZU Gryfino.

► Wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, pełnione funkcje:
• Członek Komisji Zakładowej
• Członek Prezydium
• Skarbnik Związku.

ODZNACZENIA:
• 2012 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - czerwiec 2014 r.

W czerwcu 2014 r. kolega Henryk Kowalski skorzystał z PDO i przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Henryk Kowalski, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, w latach 2006-2014 Przewodniczący naszej Komisji Zakładowej, do roku 2006 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej przez dwie kadencje.
► W 1969 roku rozpoczął naukę w Szkole Przyzakładowej po czym podjął pracę w Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych na Wydziale Zabezpieczeń i Sterowań Elektrycznych w Laboratorium Pomiarów. W roku 1975 ukończył Technikum Mechaniczno energetyczne.
► W roku 1974 rozpoczął pracę w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie na Wydziale Zabezpieczeń, Pomiarów i Sterowań Elektrycznych najpierw jako Brygadzista, później jako Dyżurny Zabezpieczeń, aż do awansu na Starszego Mistrza Koordynatora zastępcę Kierownika.
► Od roku 1980 Członek NSZZ Solidarność w Elektrowni Dolna Odra. Brał czynny udział w działaniach konspiracyjnych w latach 80-tych. Od roku 1990 po reaktywacji działalności Komisji Zakładowej Solidarność, - Członek władz Związku.
► W latach 2010-2014:
- Przewodniczący - "Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ Solidarność"
- Wiceprzewodniczący - "Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność"
- członek zespołu - "Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej"
- członek - "Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego"
► Z energetyką związany od 1969r, od roku 1974 związany z Elektrownią Dolna Odra.

ODZNACZENIA:
• 1994 r. - Srebrna Odznaka Honorowa - za Zasługi dla Energetyki.

  ► Nowe Czarnowo, - czerwiec 2014 r.

W czerwcu 2014 r. koleżanka Wiesława Langowska skorzystała z PDO i przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Wiesław Langowska, wieloletnia działaczka NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletnia Członkini naszej Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej, od roku 1989 związana z Elektrownią Dolna Odra.

ODZNACZENIA:
• 2012 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - maj 2014 r.

W maju 2014 r. kolega Zenon Kisielica przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Zenon Kisielica, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletni Członek naszej Komisji Zakładowej, wieloletni pracownik energetyki i naszego zakładu, Od początku lat 80' związany z energetyką, od 1982r z Elektrownią Dolna Odra.
Na każdym z Pikników Związkowych, dokonuje uroczystego otwarcia z wielkim hukiem.

ODZNACZENIA:
• 2008 r. - Odznaka Honorowa - Za zasługi dla Energetyki.

  ► Nowe Czarnowo, - kwiecień 2014 r.

W kwietniu 2014 r. kolega Jan Choncel skorzystał z PDO i przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Jan Choncel, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletni Członek naszej Komisji Zakładowej, posiadający duże doświadczenie w sprawach związkowych, obdarzony dużym zaufaniem i postawą związkową - Członek Pocztu Sztandarowego, w latach 2010-2014 Przedstawiciel Solidarności do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO. Od roku 1983 związany z Elektrownią Dolna Odra. W życiu prywatnym strażak ochotnik, dowódca drużyny strażackiej, obecnie prezes OSP w Krzywinie.

ODZNACZENIA:
• 2001 r. - Odznaczenie Państwowe - Brązowy Krzyż Zasługi.
• 2005 r. - Odznaczenie Państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi.
• 2010 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - marzec 2013 r.

W lutym 2013 r. kolega Tadeusz Kmieć przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Tadeusz Kmieć, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletni Członek naszej Komisji Zakładowej, obdarzony dużym zaufaniem Członek Pocztu Sztandarowego. Po odbyciu długoletniej służby wojskowej na okręcie Marynarki Wojennej, podjął kilkuletnią pracę w stoczni, od roku 1977 związany z Elektrownią Dolna Odra.

ODZNACZENIA:
• 2008 r. - Odznaka Honorowa - Za zasługi dla Energetyki.
• 2012 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - grudzień 2012 r.

W grudniu 2012 r. kolega Roman Jedynak skorzystał z PDO i przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Roman Jedynak, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletni Członek naszej Komisji Zakładowej,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wieloletni pracownik energetyki i naszego zakładu, kończył karierę zawodową jako główny specjalista ds. kotłów energetycznych.

ODZNACZENIA:
• 1998 r. - Gryf Pomorski.
• 2009 r. - Odznaczenie Państwowe - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

  ► Nowe Czarnowo, - kwiecień 2012 r.

W kwietniu 2012 r. kolega Ryszard Szymański przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Ryszard Szymański, wieloletni działacz NSZZ Solidarność ZEDO, wieloletni wiceprzewodniczący naszej Komisji Zakładowej,
wieloletni pracownik energetyki i naszego zakładu, na początku kariery zawodowej inż. przemysłu stoczniowego.


  ► Szczecin, - grudzień 2011 / styczeń 2012 r.

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Antoniego Anweilera

Ś.† P. Antoni Anweiler, wieloletni działacz NSZZ "Solidarność" związany z Pomorzem Zachodnim. Miał 73 lata.

Antoni Anweiler ur.15-5-1938 w Dolinie na terenie obecnej Ukrainy, zm. 29-12-2011r.
Po ukończeniu Szkoły Energetyczno-Elektrycznej w Szczecinie rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym Szczecin.
Od 1973 pracował w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Z "Solidarnością" związał się w 1980 r. Był przewodniczącym komisji zakładowej, delegatem na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członkiem Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni.
Po 13 XII 1981 członek TKZ w Dolnej Odrze. 17 XII 1981 zatrzymany, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny.
Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Ponownie aresztowany w IV 1982, przetrzymywany w szczecińskich aresztach.
9 VII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. Został zwolniony z pracy bez możliwości stałego zatrudnienia.
Do 1989 pracował dorywczo.

W 1989 współtworzył Biuro OKP Ziemi Gryfińskiej, organizował Podregion Gryfino NSZZ „S”.

Od 1989 ponownie zatrudniony w ZE Dolna Odra. Od 1990 przewodniczył komisji zakładowej, był delegatem na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie. W latach 1990-2002 członek Zarządu Regionu, w 1990 i 1993 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów.

Pożegnanie Antnoniego Anweilera odbyło się w poniedziałek, 2 stycznia 2012r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (Kaplica Główna).

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina (od 1996 jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, od 2001 Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, od 2006 w Polskiej Grupie Energetycznej), zakład zbudowany 1970-1977, największy w woj. zachodniopomorskim, wraz z Elektrownią Pomorzany i Elektrownią Szczecin wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA; pracuje wykorzystując węgiel kamienny, jest gł. producentem energii elektrycznej w woj. zachodniopomorskim. Średnie zatrudnienie: 1764 pracowników w 1980, 2241 w 1990, 2196 w 2000, 1681 w 2008. 25-VI-1976 w zakładzie, w związku z zapowiedziana podwyżką cen, odbył się 1-dniowy strajk okupacyjny z Jerzym Nowakiem jako przew. KS, wyznaczeniem wart i patroli robotniczych; strajk zakończył się po telewizyjnym wystąpieniu premiera Piotra Jaroszewicza, który odwołał zapowiedziane podwyżki. Wśród pracowników elektrowni byli współpracownicy KSS KOR, współzałożyciele WZZ Pomorza Zachodniego: Jan Witkowski i Zdzisław Podolski, którzy kolportowali na terenie zakładu niezależne wydawnictwa, m.in. „Robotnika”. Gdy w XI-1979 Z. Podolskiego zwolniono z pracy, załoga (80 pracowników) wystosowała apel do dyr. zakładu o cofnięcie decyzji; 13-XI-1979 Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy w Gryfinie przywróciła go do pracy, jednak dyr. odmówił zarówno przyjęcia go do pracy, jak i wydania tej decyzji na piśmie (Z. Podolskiego przywrócono po powstaniu „S”). 19-VIII-1980 nieudaną próbę przeprowadzenia strajku na Wydz. Elektronicznym podjął J. Witkowski (nast. dnia oddelegowano go do pracy poza teren Elektrowni).

Wybory do KZ „S” odbyły się 21-stycznia-1981, w jej skład weszli: Arkadiusz Adamek, Antoni Anweiler, Jadwiga Boral, Stanisław Gazdecki, Zbigniew Jeliński, Zygmunt Kąkolewski, Waldemar Kozubal, Zbigniew Krakowiak, Alfred Krug, Ryszard Marczak, Jerzy Minkwitz, Zbigniew Pawlak, Piotr Pietruszkiewicz, Jan Prałat, Walenty Surudo, Eugeniusz Szuster, Marian Śniegowski, Jan Witkowski, do Prezydium: A. Anweiler, A. Adamek, A. Krug, Z. Pawlak, W. Waliszewski, J. Witkowski. Na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie zespół Elektrowni Dolna Odra reprezentowała Maria Zarzycka; 23-VI-1981 powołano Komisję Wyborczą ds. Samorządów Pracowniczych. W 2. poł. roku sytuacja w zakładzie stawała się coraz bardziej napięta: 24-IX i 23-X-1981 odbyły się kolejne „masówki”, czyli przygotowania do strajku, 28-X-1981 przeprowadzono 1-godzinny (12.00–13.00) strajk ostrzegawczy, na czele którego stanął A. Anweiler. 12-XII-1981 w zakładzie pojawili się komisarze wojskowi, którzy 14-XII-1981 odwołali KZ; w nocy 12/13-XII-1981 internowano J. Witkowskiego i Z. Podolskiego, 17-XII-1981 aresztowano A. Anweilera (zwolniony z pracy). 1982-1984 w Elektrowni wydawano niezależne pismo „Krawędź. Ziemia Gryfińska”.

16-II-1988 Komitet Założycielski „S” Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra (reprezentowany przez Leszka Blocha, Bogdana Frąckiewicza, Mieczysława Jurkiewicza, Józefa Kowalczyka, Piotra Kunerta, Krzysztofa Smaragę, Jerzego Szejnera, Marka Stodolnego, Wojciecha Winiarczyka, Zdzisława Woźniaka) złożył do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o rejestrację Związku Zawodowego „S” Pracowników Elektrowni Dolna Odra, 17-II Sąd odmówił rejestracji, rewizja wniesiona do Sądu Najwyższego w Warszawie została oddalona. 26-I-1989 w zakładach powstał Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny, liczący 152 członków; Komitet ujawnił się 1-II-1989, 30-III-1989 przekształcił się w Tymczasowy Komitet Założycielski; 18-V-1989 wybrano II Komisję Zakładową, w składzie: m.in. Arkadiusz Adamek, Zbigniew Krakowiak, Tadeusz Laskowski, Dariusz Nosicki, Marian Śniegowski, przew. A. Anweiler (w 1989 ponownie zatrudniony w Elektrowni) – 55,8% głosów, wiceprzew. Zbigniew Krakowiak. „S” w Elektrowni liczyła wówczas 500 członków, w VIII-1989 – 637, w 2009 – 800. A. Anweiler był przew. do III-2006, po odejściu na emeryturę zastąpił go Henryk Kowalski. Inne zw. zaw. w Elektrowni: OPZZ, Solidarność ’80 i Związek Pracowników Ruchu Ciągłego i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

Marta Marcinkiewicz

Źródło: „Encyklopedia Solidarności”

            Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. został ufundowany ze składek związkowych członków w roku 1991. Uroczyste poświęcenie sztandaru nastąpiło 3 maja 1991 r. w Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi. Sztandar poświęcił Kapelan Komisji Zakładowej ksiądz Wojciech Musiałek.

W roku 2006 sztandar został poddany renowacji, podczas której wzbogacony został o ważne dla Związku symbole. Sztandar wraz z pocztem sztandarowym oraz delegacjami Komisji Zakładowej jest obecny na wszystkich uroczystościach związanych z Solidarnością, zarówno krajowych jak i regionalnych. Niezwykłe znaczenie ma również udział pocztu w lokalnych uroczystościach na terenie miasta i gminy Gryfino, np. święta narodowe i rocznice, oraz udział w organizowanych przez "Solidarność" pielgrzymkach.

Sztandar o wymiarach 90/100 cm uszyty został z gładkiego jednolitego materiału. Na prawej, niebieskiej stronie widnieją cztery wyszywane emblematy tj. logo Zespołu Elektrowni Dolna Odra, logo "Solidarności", wizerunek św. Maksymiliana Kolbe, który od 1991 r. jest patronem energetyków oraz herb miasta i gminy Gryfino przedstawiający czerwonego półgryfa z żółtym dziobem, a pod jego łapami zielona gałązka i żółta gwiazda sześcioramienna. Trzy ostatnie symbole zostały dodane podczas wspomnianej wcześniej renowacji sztandaru.

Strona lewa w czerwieni i bieli symbolizuje Rzeczpospolitą Polską. Na czerwonym tle widnieje biały tradycyjny, jednogłowy orzeł o złotej koronie i ze złotymi szponami. Pod nimi wyszyte złotą nicią zostały hasła: Bóg-Honor-Ojczyzna, a w rogach górnym i dolnym po przekątnej, daty 1980-1989 upamiętniające "Polską drogę do wolności".
Cały sztandar obszyty dookoła złotym, ozdobnym sznurem. Drzewiec z jasnego drewna zwieńczony orłem zdobią okolicznościowe i rocznicowe tabliczki pamiątkowe:

1.  Sztandar Solidarności Elektrowni Dolna Odra poświęcono w dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, Gryfino, 3 maja 1991r.
2.  w 20-tą rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" 1980-2000, 4 września 2000r.
3.  w 25-tą rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" 1980-2005 r., 3 maja 2005r.
4.  Coroczna "Pielgrzymka Ludzi Pracy", Częstochowa 17 września, od 2006r.

    

 

Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi, z małżonków Juliusza Kolbego († 1914) i Marianny z Dąbrowskich († 1946). Zmarł 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz, – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego.

  

Św. Maksymilian Kolbe został ogłoszony w 1991r patronem energetyków, z zamiłowania elektryk, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data ta została przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś.

Dzień Energetyka – polskie święto branży energetycznej, obchodzone w dniu 14 sierpnia.
- Dzień Energetyka ustanowiono w roku 1956 i obchodzony był do roku 1972 dnia 1 września. Ustanowienie tego święta poprzedziła Karta Energetyka. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych, Dzień Energetyka w okresie od 1973 do 1990 był obchodzony w pierwszą niedzielę września.

Źródło: http://www.kolbe.pl
Źródło: http://pl.wikipedia.org

Znaczki okolicznościowe:

              

.


    Strona główna          Komunikaty          Statut Związku          Skład Komisji          Świadczenia statutowe          Galeria zdjęć          Historia          Kontakt

    Telefon:     91  822  50  01

    e-mail:     solidarnosc.giekeld@gkpge.pl

    Adres:     MOZ NSZZ Solidarność          Elektrownia Dolna Odra          74-105 Nowe Czarnowo 76

    Numer konta:     39 1240 1864 1111 0000 2207 1497          Bank PEKAO VII O/Szczecin                                                         
    
Copyright © 2010 -    solidarnosczedo.pl                                                         ► Projekt i realizacja  @ MiKa ◄                                                         aktualizacja 2024-05-11   20:02