Zgodnie ze Statutem naszego związku § 15 ust. 1 każdy jego członek (emeryt / rencista)
zobowiązany jest do co miesięcznego opłacenia składki członkowskiej.


"Kasa Związkowa"

czynna jest TYLKO i WYŁĄCZNIE
w wybrane dni tygodnia,
przed przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny:


91 822-50-01  lub  91  822-50-10

 

Mały poradnik:

Jak założyć Związek Zawodowy ?

Masz problemy w pracy?
Za mało zarabiasz?
Nie wolno ci iść na zwolnienie lekarskie?
W twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac?


Zastanów się, czy tylko ty masz podobne zastrzeżenia.

Krok 1:
Porozmawiaj z kolegami. Może oni myślą podobnie? Do utworzenia związku zawodowego wystarczy 10 osób.

Krok 2:
Skontaktuj się z Zarządem Regionu albo z kimś, kto należy do związku, kogo znasz i komu ufasz. Musisz mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.
Jeden błąd - niezawiniony, niezamierzony - i cały twój wysiłek może pójść na marne, więc nie ryzykuj.

Krok 3:
Zorganizuj zebranie. Najlepiej poza miejscem pracy. Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak ty? Poproś go o pomoc.
Pamiętaj: wszyscy twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Zaproponuj kolegom założenie związku zawodowego, który broniłby Waszych interesów. Nie trzeba tworzyć zupełnie nowego związku - wystarczy przyłączyć się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
Solidarność ma wielu działaczy, którzy pomagają takim osobom jak wy. Solidarność ma prawników i ekonomistów. Solidarność ma doświadczenia, którymi chce się z wami podzielić.

Krok 4:
Stale kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za organizowanie związku w naszym regionie. Weź od nas deklaracje związkowe. Deklaracje powinieneś mieć od tej pory zawsze przy sobie. Im więcej zorganizuje się was w związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Krok 5:
Założyliście już związek w swoim zakładzie pracy.
Gratulujemy!
Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru. Pomożemy wam założyć konto - to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie. Pomożemy wam uporządkować papiery po wyborach - musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej. Przeszkolimy waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych.
Ale to nie koniec naszej roli! Będziemy wam pomagać w każdej sytuacji. To jest właśnie Solidarność. Będziemy obecni, gdy zaczniecie rozmawiać z szefem - musicie z nim rozmawiać! Właśnie po to założyliście związek, by wynegocjować u szefa zmianę tego, co się wam nie podoba. Nie będziemy was oszukiwać - czeka was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby was zmylić.
Ale pamiętajcie: jesteśmy z wami i będziemy wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się Solidarność, bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami. Ale nie załatwiamy nic za was. Nie będziemy negocjować układu zbiorowego za członków związku w waszym zakładzie pracy. Nie wyjdziemy za członków waszej Komisji Zakładowej do pracowników waszej firmy i nie będziemy ich namawiać by was popierali. Musicie sami to robić. Potraficie to zrobić. Z naszą pomocą, ale sami. Nigdy nie wolno wam zapomnieć, że związek zawodowy tworzą ludzie, wasi koledzy - ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie - musza czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący Komisji Zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.


Założyliście Związek? Świetnie!
A teraz słuchajcie swoich pracowników.
Wy jesteście dla nich.
Rozmawiajcie z nimi.
Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę waszego związku.Dokumenty do założenia nowej organizacji związkowej:
Etap 1 - Lista osób
Etap 2 - Uchwała ws. założenia organizacji związkowej
Etap 3 - Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej w Regionie
Etap 4 - Wniosek ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe

Dokumenty do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP:
Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2
Porozumienie dotyczące korzystania z adresu

Dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego:
Wniosek o nadanie REGON-uCo mi da przynależność do Związku Zawodowego ?


Jakie korzyści będziemy mieli, gdy zorganizujemy się w związek?
Będziecie mogli osiągnąć najwyższe możliwe płace i lepsze warunki pracy. Warunek jest jeden - duże poparcie pracowników dla postulatów związku wyrażające się dużą liczbą członków.

Co ja z tego będę miał?
To co chciałbyś polepszyć, poprawić, zmienić. Organizując się masz szansę. W pojedynkę niewiele zdziałasz w tych sprawach, które według ciebie są ważne.

Czy mogę zostać zwolniony za zapisanie się do związku lub za uczestniczenie w zebraniu związkowym?
Pracodawca zawsze może cię zwolnić używając jakiegokolwiek pretekstu - nie masz żadnej gwarancji - tym bardziej, gdy w zakładzie brak silnego związku. Pracodawca robi wtedy, co chce i jak chce. Prawo daje pracownikom wolność organizowania się w związek zawodowy. Organizując się wszyscy mamy szansę na przeciwstawienie się takim praktykom ze strony pracodawcy.

Czy można zlikwidować zakład pracy, bo powstał w nim związek?
Pracodawca podejmuje decyzję o likwidacji zakładu, gdy przestaje on przynosić zyski. Związkowcy muszą postępować rozważnie, by nie doprowadzić do sytuacji, w której np. podjęcie przez pracowników strajku może spowodować, że pracodawca "przeniesie" zakład w inne miejsce.

Inne związki dają paczki na święta, pożyczki a co wy dajecie członkom?
Nie wiemy, czego chcą inne związki. Pracownicy organizują się w NSZZ Solidarność, bo uważają, że koniecznie trzeba wystąpić do pracodawcy o wyższe płace, o pieniądze z funduszu socjalnego. Jeśli wszystko w zakładzie ci odpowiada i według ciebie nie należy nic poprawiać - uszanujemy twoje zdanie, ale z pewnością bez ciebie będzie nam znacznie trudniej coś uzyskać, niż gdybyś się do nas przyłączył i zabiegalibyśmy o to wspólnie. To od pracodawcy powinniśmy chcieć, żeby coś dał, a związek jest po to, żeby wystąpić o to do pracodawcy.

Czy pracodawca będzie z nami rozmawiał, jak założymy związek?
Tak, prawo wymaga od pracodawcy, aby prowadził negocjacje w dobrej wierze z reprezentantami związku.

Po co zapisywać się do związku i płacić składkę, skoro i tak - to, co uzyskacie od pracodawcy dotyczyć będzie wszystkich pracowników?
Oczywiście, występujemy w imieniu wszystkich pracowników - ale to, co uzyskamy, zależy od tego, czy jesteśmy wystarczająco silni, i na ile pracodawca liczy się z naszym głosem. Gdy będziemy słabi - nie uzyskamy nic. Dlatego powinieneś zapisać się do związku, żebyśmy byli silniejsi.

Ile trzeba płacić na związek? Na co przeznaczana jest składka?
Składka związkowa to 0,82 procent twojego zarobku brutto. Na przykład zarabiając 1000 zł, płacisz 8,20 zł. Z niej pokrywane są koszty działalności twojej organizacji zakładowej, struktury regionalnej i krajowej.

Co z nieuczciwością w związku?
Pracodawca będzie dążył do przekonania ciebie, że wszyscy pracownicy związku są skorumpowani. Większość działaczy to ludzie uczciwi, oddani sprawom związku, służący pomocą pracownikom. Jednak związki nie są doskonałe - nic nie jest. Ale trzeba pamiętać, że władze związku są wybieralne, a złe władze można odwołać. Trzeba pamiętać, że to pracownicy tworzą związek.

Kto kieruje związkiem?
Pracodawca twierdzi, że są to najgorsi pracownicy? Ty kierujesz związkiem. Ty wybierasz swoją reprezentację, jaką jest komisja zakładowa. Ty zgłaszasz postulaty do układu zbiorowego pracy. Ty wybierasz delegatów, którzy w twoim imieniu wybierają przewodniczącego. Związek to nie siła zewnętrzna, to ty - pracownik.

Czy będziemy musieli strajkować?
Nikt nie musi strajkować. Strajk można ogłosić tylko wtedy, gdy większość pracowników w przedsiębiorstwie przegłosuje, że tego chce. Ponad 95 procent wszystkich układów zbiorowych pracy udaje się wynegocjować bez strajku. Mądry związek strajkuje tylko wtedy, kiedy wie, że może wygrać.

W jaki sposób możemy wyegzekwować przestrzeganie prawa przez pracodawcę?
Samo prawo nie wystarcza, nic nie działa automatycznie. Poprzez zorganizowanie się mamy szansę dopilnować, aby pracodawca przestrzegał prawa.

Co to jest układ zbiorowy pracy? Po co te negocjacje?
Układ zbiorowy pracy to spis zasad obowiązujących pracowników i pracodawcę w danym zakładzie pracy, korzystniejszy dla pracowników niż obowiązujące prawo. Jeśli zorganizujemy się, to możemy wystąpić do pracodawcy o negocjacje układu. Oczywiście pracodawca tak łatwo nie zgodzi się na to, co chcemy, ale będziemy mogli rozmawiać. Przy poparciu większości pracowników i dobrej sytuacji finansowej zakładu - mamy szansę na to, by w naszym układzie zbiorowym znalazły się możliwie najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązania.

Co może zawierać taki układ?
Układ może zawierać zapisy dotyczące spraw wynikających z umowy o pracę, tzn. czasu pracy, wynagrodzenia, warunków pracy itd. Przykład: zgodnie z Kodeksem pracy nasz urlop po 10 latach pracy wynosi 26 dni; jeśli wynegocjujemy z pracodawcą wydłużenie urlopu o jeden dzień, to taki zapis znajdzie się w układzie zbiorowym.

Jak to zrobić, żeby mieć układ?
Najważniejsze jest, aby wszyscy pracownicy powiedzieli, czego chcą w układzie zbiorowym, i by zorganizowali się - wówczas związkowcy - wiedząc, jakie poparcie mają wśród pracowników - wystąpią o negocjacje układu do pracodawcy.

Jak osiągnąć polepszenie tego, co nakazuje pracodawcy prawo? Jak uzyskać korzystny układ zbiorowy?
Pracodawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania naszych propozycji. Prawo nakazuje mu jedynie przystąpienie do negocjacji. Tylko poprzez zorganizowanie się mamy możliwość wynegocjowania korzystniejszych praw. Gdy pracownicy organizują się w związek zawodowy, nabywają praw do podjęcia z pracodawcą negocjacji układu. Gdy stają się silną organizacją, maja szansę na uzyskanie w układzie korzystnych dla siebie zapisów.

Co się stanie, jeśli pracodawca nie jest w stanie spełnić naszych finansowych postulatów?
Nikt nie chce likwidacji macierzystego zakładu pracy, a już w szczególności prawdziwy, profesjonalny związek, który jak najlepiej reprezentuje interesy pracowników. Jeśli zakładu nie stać na podwyżki płac i spełnienie wszystkich postulatów pracowniczych, musi to udowodnić poprzez przedstawienie dokumentacji finansowej. Potem można podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na propagandzie dyrekcji.

Solidarność - Dział Rozwoju Związku.
 

Mały poradnik:  'Jak założyć Związek Zawodowy' - zbiór.

Świadczenia statutowe
.


    Strona główna          Komunikaty          Statut Związku          Skład Komisji          Świadczenia statutowe          Galeria zdjęć          Historia          Kontakt

    Telefon:     91  822  50  01

    e-mail:     solidarnosc.giekeld@gkpge.pl

    Adres:     MOZ NSZZ Solidarność          Elektrownia Dolna Odra          74-105 Nowe Czarnowo 76

    Numer konta:     39 1240 1864 1111 0000 2207 1497          Bank PEKAO VII O/Szczecin                                                         
    
Copyright © 2010 -    solidarnosczedo.pl                                                         ► Projekt i realizacja  @ MiKa ◄                                                         aktualizacja 2024-05-11   20:06