Skład Komisji
     XI kadencja 2018-2023 r. - Elektrownia Dolna Odra:
 
  Anna Grudzińska

  Przewodnicząca
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Wiceprzewodnicząca - Członek Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania
     przy PGE GiEK S.A.
   - Delegat na WZD NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję 2018-2023
   - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Członek Prezydium
   - Delegat Regionu Pomorze Zachodnie na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność na
     kadencję 2018-2023
   - Członek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na
     kadencję 2018-2023
   - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Energetyki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
   - Delegat Krajowej Sekcji GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

   Paweł Rosiak

   Wiceprzewodniczący Związku
   - Członek Prezydium

    - Przedstawiciel do Komisji BHP w Oddziale ZEDO
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale EDO
    - Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie

   Iwona Dywan

   Członek Prezydium
    - Księgowa
    - Skarbnik

   Sławomir Bartocha
   Członek Komisji
   Anna Kaciupa
   Członek Komisji
   Piotr Karaczun
   Członek Komisji
   Beata Malec
   Członek Związku
   Marzena Marciniak
   Członek Komisji
   Andrzej Misiewicz
   Członek Komisji - Emeryt
   Tomasz Spychalski
   Członek Komisji
   Andrzej Wronkowski

   Członek Komisji
    - Wydziałowy SIP
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale EDO

 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Dolna Odra:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
   Krzysztof Dąbrowski
   Członek Komisji Rewizyjnej
   Ryszard Grelewicz
   Członek Komisji Rewizyjnej
   Ryszard Laskowski
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Szczecin:
  Jacek Jaszul

  Przewodniczący / Członek MOZ
   - Zastępca zakładowego SIP

  Grzegorz Wojtukowicz
  Wiceprzewodniczący
   Joanna Tadla
   Skarbnik
   Krzysztof Karpa
   Członek Komisji
   Andrzej Kubicki
   Członek Komisji
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Szczecin:
  Paweł Boryca
  Przewodniczący
  Robert Kwiatkowski
  Wiceprzewodniczący
   Tadeusz Pajor
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Pomorzany:
  Leszek Bloch
  Przewodniczący / Członek MOZ
  Jarosław Stalinger
  Wiceprzewodniczący
   Robert Jańczak
   Skarbnik
   Henryk Kędziora
   Członek Komisji
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Pomorzany:
  Zbigniew Pytlak
  Przewodniczący
  Waldemar Grabiec
  Wiceprzewodniczący
   Jacek Kalita
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu
    NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego kadencja 2018 - 2023:
 
  1.  Leszek Bloch
  2.  Iwona Dywan
  3.  Mariusz Dywan
  4.  Anna Grudzińska
  5.  Jarosław Grudziński
  6.  Jacek Jaszul
  7.  Piotr Karaczun
  8.  Beata Malec
  9.  Paweł Rosiak
 
 
 
    Delegaci na KS GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
 
  1.  Anna Grudzińska
  2.  Jarosław Grudziński
  3.  Paweł Rosiak
  4.  Piotr Karaczun
  5.  Leszek Stąsiek
 
 

   Mieczysław Kalupa
    - projekt i realizacja stron:   SolidarnoscZEDO.pl   ;   Facebook.com/SolidarnoscZEDO


ARCHIWUM KOMISJI i PEŁNIONE FUNKCJE


     X kadencja 2014-2018 r. - Elektrownia Dolna Odra:
 
  Anna Grudzińska

  Przewodnicząca
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność przy PGE
     GiEK S.A.
   - Wiceprzewodnicząca - Członek Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania przy
     PGE GiEK S.A.
   - Delegat na WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni na kadencję 2014-2018
   - Członek Rady i Prezydium Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni na kadencję 2014-2018
   - Delegat na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki na kadencję 2014-2018
   - Delegat na WZD NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję 2014-2018
   - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Członek Prezydium
   - Delegat Regionu Pomorze Zachodnie na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność na
     kadencję 2014-2018
   - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Energetyki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
   - Członek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję
     2018-2022

  Andrzej Padjasek

  Wiceprzewodniczący
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji BHP w Oddziale ZEDO

  Iwona Dywan

  działacz związkowy - członek prezydium związku
   - Księgowa
   - Skarbnik
   - Członek Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)

  Dariusz Czyż
  działacz związkowy - członek prezydium związku
  Ryszard Grelewicz
  działacz związkowy
  Piotr Karaczun
  działacz związkowy
  Beata Malec
  działacz związkowy
  Paweł Rosiak

  działacz związkowy - członek prezydium związku
   - Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)
   - Sekretarz Komisji

  Andrzej Wronkowski

  działacz związkowy
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Wyborczej SIP w Oddziale ZEDO
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność o/ZEDO - Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia
     w Gryfinie
   - Członek Głównej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A.
   - Wydziałowy SIP

 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Dolna Odra:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
  Krzysztof Dąbrowski
  działacz związkowy
   Mieczysław Kalupa
  działacz związkowy   /   projekt i realizacja stron:   SolidarnoscZEDO.pl   ;   Facebook.com/SolidarnoscZEDO
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Szczecin:
  Jacek Jaszul

  Przewodniczący
   - Zastępca zakładowego SIP

  Grzegorz Wojtukowicz
  działacz związkowy
  Joanna Tadla
  działacz związkowy
  Krzysztof Karpa
  działacz związkowy
  Maciej Strąg
  działacz związkowy
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Szczecin:
  Paweł Boryca
  działacz związkowy
  Jacek Kalita
  działacz związkowy
  Andrzej Kubicki
  działacz związkowy
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Pomorzany:
  Leszek Bloch

  Przewodniczący / członek MOZ
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Wyborczej SIP w Oddziale ZEDO
   - Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni
     na kadencje 2014-2018
   - Przedstawiciel KO do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Członek Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)

  Robert Jańczak
  Wiceprzewodniczący
  Jarosław Stalinger

  działacz związkowy
   - Zastępca zakładowego SIP

 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu
    NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego kadencja 2014 - 2018:
 
  1.  Leszek Bloch Bloch Bloch
  2.  Ewa Ceglarek
  3.  Elżbieta Czernik
  4.  Anna Grudzińska
  5.  Jarosław Grudziński
  6.  Piotr Karaczun
  7.  Beata Malec
  8.  Robert Schmidt
  9.  Andrzej Wronkowski
 
 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni
    NSZZ Solidarność kadencja 2014 - 2018:
 
  1.  Leszek Bloch
  2.  Anna Grudzińska
  3.  Jarosław Grudziński
  4.  Piotr Karaczun
  5.  Paweł Rosiak
 
 

          

Skład Komisji
.


    Strona główna          Komunikaty          Statut Związku          Skład Komisji          Świadczenia statutowe          Galeria zdjęć          Historia          Kontakt

    Telefon:     91  822  50  01

    e-mail:     solidarnosc.giekeld@gkpge.pl

    Adres:     MOZ NSZZ Solidarność          przy PGE GiEK S.A. o/ZEDO          74-105 Nowe Czarnowo 76

    Numer konta:     39 1240 1864 1111 0000 2207 1497          Bank PEKAO VII O/Szczecin                                                         
    
Copyright © 2010 -    solidarnosczedo.pl                                                         ► Projekt i realizacja  @ MiKa ◄                                                         aktualizacja 2022-05-05   11:32