Skład Komisji
     XII kadencja 2023-2028 r. - Elektrownia Dolna Odra:
  Anna Grudzińska

  Przewodnicząca

    •  Przedstawiciel KZ MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej,
       członek komisji BHP i Komisji pojednawczej w Oddziale EDO
    •  Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
    •  Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego,
       Członek Prezydium oraz Skarbnik Zarządu Regionu
    •  Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
    •  Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Energetyki przy WRDS
    •  Członek Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie
       dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
    •  Członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność
    •  Członek MKK NSZZ Solidarność przy PGE GiEK S.A.
    •  Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania przy PGE GiEK S.A.

  Paweł Rosiak

  Wiceprzewodniczący Związku

    •  Członek Prezydium KZ MOZ NSZZ Solidarność EDO
    •  Skarbnik KZ MOZ NSZZ Solidarność EDO
    •  Przedstawiciel do Komisji BHP i Komisji Socjalnej w Oddziale EDO
    •  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
       Pomorza Zachodniego
    •  Członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”
    •  Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania przy PGE GiEK S.A.
    •  Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gryfinie

   Marzena Marciniak
   Członek Prezydium - Sekretarz
   Piotr Karaczun
   Członek Prezydium
   Mariusz Dywan
   Członek Komisji
   Robert Gęślowski
   Członek Komisji
   Ryszard Grelewicz
   Członek Komisji
   Tomasz Spychalski
   Członek Komisji
   Damian Stefański
   Członek Komisji
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Dolna Odra:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
   Beata Malec

   Członek Komisji Rewizyjnej
   Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego

   Krzysztof Dąbrowski
   Członek Komisji Rewizyjnej
   Mieczysław Kalupa
   Członek Komisji Rewizyjnej

    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu
    NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego kadencja 2023 - 2028


  1.  Grudzińska Anna
  2.  Grudziński Jarosław
  3.  Dywan Mariusz
  4.  Karaczun Piotr
  5.  Malec Beata
  6.  Rosiak Paweł
  7.  Spychalski Tomasz
  8.  Stupiński Piotr

 

    Delegaci na WZD Krajowa Sekcja GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO kadencja 2023 - 2028

  1.  Grudzińska Anna
  2.  Grudziński Jarosław
  3.  Dąbrowski Krzysztof
  4.  Dywan Mariusz
  5.  Karaczun Piotr
  6.  Malec Beata
  7.  Rosiak Paweł
  8.  Spychalski Tomasz
  9.  Stupiński Piotr

 

   Mieczysław Kalupa
    - projekt i realizacja stron:   SolidarnoscZEDO.pl   ;   Facebook.com/SolidarnoscZEDOARCHIWUM KOMISJI i PEŁNIONE FUNKCJE


     XI kadencja 2018-2023 r. - Elektrownia Dolna Odra:
 
  Anna Grudzińska

  Przewodnicząca
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Wiceprzewodnicząca - Członek Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania
     przy PGE GiEK S.A.
   - Delegat na WZD NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję 2018-2023
   - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Członek Prezydium
   - Delegat Regionu Pomorze Zachodnie na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność na
     kadencję 2018-2023
   - Członek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na
     kadencję 2018-2023
   - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Energetyki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
   - Delegat Krajowej Sekcji GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

   Paweł Rosiak

   Wiceprzewodniczący Związku
   - Członek Prezydium

    - Przedstawiciel do Komisji BHP w Oddziale ZEDO
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale EDO
    - Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie

   Iwona Dywan

   Członek Prezydium
    - Księgowa
    - Skarbnik

   Sławomir Bartocha
   Członek Komisji
   Anna Kaciupa
   Członek Komisji
   Piotr Karaczun
   Członek Komisji
   Beata Malec
   Członek Związku
   Marzena Marciniak
   Członek Komisji
   Andrzej Misiewicz
   Członek Komisji - Emeryt
   Tomasz Spychalski
   Członek Komisji
   Andrzej Wronkowski

   Członek Komisji
    - Wydziałowy SIP
    - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale EDO

 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Dolna Odra:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
   Krzysztof Dąbrowski
   Członek Komisji Rewizyjnej
   Ryszard Grelewicz
   Członek Komisji Rewizyjnej
   Ryszard Laskowski
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Szczecin:
  Jacek Jaszul

  Przewodniczący / Członek MOZ
   - Zastępca zakładowego SIP

  Grzegorz Wojtukowicz
  Wiceprzewodniczący
   Joanna Tadla
   Skarbnik
   Krzysztof Karpa
   Członek Komisji
   Andrzej Kubicki
   Członek Komisji
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Szczecin:
  Paweł Boryca
  Przewodniczący
  Robert Kwiatkowski
  Wiceprzewodniczący
   Tadeusz Pajor
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Pomorzany:
  Leszek Bloch
  Przewodniczący / Członek MOZ
  Jarosław Stalinger
  Wiceprzewodniczący
   Robert Jańczak
   Skarbnik
   Henryk Kędziora
   Członek Komisji
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Pomorzany:
  Zbigniew Pytlak
  Przewodniczący
  Waldemar Grabiec
  Wiceprzewodniczący
   Jacek Kalita
   Członek Komisji Rewizyjnej
 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu
    NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego kadencja 2018 - 2023:
 
  1.  Leszek Bloch
  2.  Iwona Dywan
  3.  Mariusz Dywan
  4.  Anna Grudzińska
  5.  Jarosław Grudziński
  6.  Jacek Jaszul
  7.  Piotr Karaczun
  8.  Beata Malec
  9.  Paweł Rosiak
 
 
 
    Delegaci na KS GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
 
  1.  Anna Grudzińska
  2.  Jarosław Grudziński
  3.  Paweł Rosiak
  4.  Piotr Karaczun
  5.  Leszek Stąsiek
 
 


     X kadencja 2014-2018 r. - Elektrownia Dolna Odra:
 
  Anna Grudzińska

  Przewodnicząca
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność przy PGE
     GiEK S.A.
   - Wiceprzewodnicząca - Członek Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania przy
     PGE GiEK S.A.
   - Delegat na WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni na kadencję 2014-2018
   - Członek Rady i Prezydium Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni na kadencję 2014-2018
   - Delegat na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki na kadencję 2014-2018
   - Delegat na WZD NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję 2014-2018
   - Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Członek Prezydium
   - Delegat Regionu Pomorze Zachodnie na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność na
     kadencję 2014-2018
   - Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Energetyki Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
   - Członek Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego na kadencję
     2018-2022

  Andrzej Padjasek

  Wiceprzewodniczący
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji BHP w Oddziale ZEDO

  Iwona Dywan

  działacz związkowy - członek prezydium związku
   - Księgowa
   - Skarbnik
   - Członek Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)

  Dariusz Czyż
  działacz związkowy - członek prezydium związku
  Ryszard Grelewicz
  działacz związkowy
  Piotr Karaczun
  działacz związkowy
  Beata Malec
  działacz związkowy
  Paweł Rosiak

  działacz związkowy - członek prezydium związku
   - Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)
   - Sekretarz Komisji

  Andrzej Wronkowski

  działacz związkowy
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Wyborczej SIP w Oddziale ZEDO
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność o/ZEDO - Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia
     w Gryfinie
   - Członek Głównej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A.
   - Wydziałowy SIP

 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Dolna Odra:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
  Krzysztof Dąbrowski
  działacz związkowy
   Mieczysław Kalupa
  działacz związkowy   /   projekt i realizacja stron:   SolidarnoscZEDO.pl   ;   Facebook.com/SolidarnoscZEDO
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Szczecin:
  Jacek Jaszul

  Przewodniczący
   - Zastępca zakładowego SIP

  Grzegorz Wojtukowicz
  działacz związkowy
  Joanna Tadla
  działacz związkowy
  Krzysztof Karpa
  działacz związkowy
  Maciej Strąg
  działacz związkowy
 
     Komisja rewizyjna - Elektrownia Szczecin:
  Paweł Boryca
  działacz związkowy
  Jacek Kalita
  działacz związkowy
  Andrzej Kubicki
  działacz związkowy
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Pomorzany:
  Leszek Bloch

  Przewodniczący / członek MOZ
   - Przedstawiciel MOZ NSZZ Solidarność do Komisji Wyborczej SIP w Oddziale ZEDO
   - Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni
     na kadencje 2014-2018
   - Przedstawiciel KO do Komisji Socjalnej w Oddziale ZEDO
   - Członek Oddziałowej Komisji Wyborczej PGE GiEK S.A. (o/ZEDO)

  Robert Jańczak
  Wiceprzewodniczący
  Jarosław Stalinger

  działacz związkowy
   - Zastępca zakładowego SIP

 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu
    NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego kadencja 2014 - 2018:
 
  1.  Leszek Bloch Bloch Bloch Bloch Bloch Bloch Bloch
  2.  Ewa Ceglarek
  3.  Elżbieta Czernik
  4.  Anna Grudzińska
  5.  Jarosław Grudziński
  6.  Piotr Karaczun
  7.  Beata Malec
  8.  Robert Schmidt
  9.  Andrzej Wronkowski
 
 
 
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni
    NSZZ Solidarność kadencja 2014 - 2018:
 
  1.  Leszek Bloch
  2.  Anna Grudzińska
  3.  Jarosław Grudziński
  4.  Piotr Karaczun
  5.  Paweł Rosiak
 
 


     IX kadencja 2010-2014 r. - Elektrownia Dolna Odra:
 
  Henryk Kowalski
  Przewodniczący
   Przewodniczący "Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ Solidarność"
   Wiceprzewodniczący "Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność"
   członek zespołu - "Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej"
   członek "Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego"
  Anna Grudzińska
  Wiceprzewodnicząca / członek prezydium / członek komisji socjalnej
   członek "Komisja Rewizyjna w Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ Solidarność"
   członek "Regionalna Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego"
  Zbigniew Wełpa
  skarbnik / członek prezydium
  Barbara Roszkiewicz
  sekretarz / członek prezydium
  Mieczysław Kalupa
  członek prezydium
  Andrzej Wronkowski
  członek prezydium
   członek "Powiatowa Rada Zatrudnienia przy Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie"
  Anna Buszac
  członek
   członek "Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego"
  Jan Choncel
  członek / członek komisji socjalnej
  Sławomir Domagalski
  członek
  Piotr Karaczun
  członek / członek komisji BHP
  Zenon Kisielica
  członek
  Józef Kluczyński
  członek / członek komisji BHP
  Tadeusz Kmieć
  członek
  Wiesława Langowska
  członek
  Jacek Mencel
  członek / członek komisji BHP
  Jacek Śniegowski
  członek
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Szczecin:
  Ewa Ceglarek
  Przewodnicząca / członek MOZ
  Krzysztof Kmieć
  Wiceprzewodniczący
  Elżbieta Czernik
  członek
  Jacek Barczyński
  członek
  Krzysztof Klarowski
  członek
  Ryszard Mroczek
  członek
  Maciej Strąg
  członek
  Grzegorz Wojtukowicz
  członek
 
     Komisja oddziałowa - Elektrownia Pomorzany:
  Leszek Bloch
  Przewodniczący / członek MOZ
  Józef Pogoreło
  Wiceprzewodniczący
  Robert Jańczak
  członek
  Marek Steckiewicz
  członek
  Jarosław Stelinger
  członek
 
     Komisja rewizyjna:
  Piotr Stupiński
  Przewodniczący
  Krzysztof Dąbrowski
  członek
  Ryszard Grelewicz
  członek
  Roman Jedynak
  członek
  Ryszard Laskowski
  członek
 
     Księgowość:
  Iwona Dywan
  Księgowa
 

          

Skład Komisji
.


    Strona główna          Komunikaty          Statut Związku          Skład Komisji          Świadczenia statutowe          Galeria zdjęć          Historia          Kontakt

    Telefon:     91  822  50  01

    e-mail:     solidarnosc.giekeld@gkpge.pl

    Adres:     MOZ NSZZ Solidarność          Elektrownia Dolna Odra          74-105 Nowe Czarnowo 76

    Numer konta:     39 1240 1864 1111 0000 2207 1497          Bank PEKAO VII O/Szczecin                                                         
    
Copyright © 2010 -    solidarnosczedo.pl                                                         ► Projekt i realizacja  @ MiKa ◄                                                         aktualizacja 2024-05-11   20:05