Komunikaty


 - Komunikaty Komisji Zakładowej:

____________________________________________________________________________________ 

   - Komunikat w sprawie niekorzystnego parytetu zamiany akcji pracowniczych ZEDO na PGE Energia.

        Zwracam się do wszystkich naszych członków pracujących, emerytów i rencistów, którzy chcą złożyć pozew
    zbiorowy w sprawie wyrządzonej szkody przez Skarb Państwa przy zamianie akcji ZEDO na PGE Energia
    dokonanym na podstawie art.5 Ustawy o Konsolidacji o zgłaszanie się do Komisji Zakładowej w celu złożenia
    odpowiednich dokumentów i podpisania stosownej umowy w dniach od 10 stycznia do 10 lutego 2012 roku.

    NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY:
    - NIP
    - nr rachunku bankowego + nazwa banku
    - dowód osobisty (do wglądu)
    - 1 egz. uwierzytelnionej (notarialnie, czytaj poniżej) kopii umowy zamiany akcji ZEDO na PGE Energia

    Notariusz Gryfino:

    Paleczna-Turek Agnieszka
    74-100 Gryfino, Kościelna 41 lok. 1,    tel. kom.: 600-881-691,    poniedziałek –piątek 9.00-17.00
    Koszt 1 strony = 7,38 zł brutto

    lub

    Krzywda-Pogorzelski Lech
    74-100 Gryfino, Parkowa 3A,    tel. 91 416-10-93,   poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 9.00-16.00
    Koszt 1 str. = 7.38 brutto


    W przypadku braku umowy – wniosek / podanie należy wysłać pocztą na adres:

    Ministerstwo Skarbu Państwa
    Departament Mienia Skarbu Państwa

    ul. Krucza 36/Wspólna 6
    00-522 Warszawa

    e-mail: dmsp@msp.gov.pl telefon: 22 695-87-72, 695-81-28 fax: 22 628-32-99

    przykładowa treść WNIOSKU / PODANIA:

    Proszę o wydanie duplikatu umowy zamiany akcji spółki PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
    „Spółka Konsolidowana” na akcje PGE Energia S.A. „Spółka Konsolidująca”.

    Moje dane jako uprawionego akcjonariusza:

    Dane adresowe: (Imię Nazwisko, ulica nr domu / mieszkania + kod pocztowy), nr PESEL.

    Duplikat umowy proszę przesłać pocztą na mój adres

    
Dokumenty do pobrania ( format  doc  pdf ) :     DRUK do Ministerstwa - podanie

  <= Klik => 

____________________________________________________________________________________ 

 

KOMISJA MOZ NSZZ Solidarność   
przy PGE GiEK S.A. o/ ZEDO    
.


    Strona główna          Komunikaty          Statut Związku          Skład Komisji          Świadczenia statutowe          Galeria zdjęć          Historia          Kontakt

    Telefon:     91  822  50  01

    e-mail:     solidarnosc.giekeld@gkpge.pl

    Adres:     MOZ NSZZ Solidarność          Elektrownia Dolna Odra          74-105 Nowe Czarnowo 76

    Numer konta:     39 1240 1864 1111 0000 2207 1497          Bank PEKAO VII O/Szczecin                                                         
    
Copyright © 2010 -    solidarnosczedo.pl                                                         ► Projekt i realizacja  @ MiKa ◄                                                         aktualizacja 2024-03-18   14:38